ECPR Graduate Conference v Barceloně

Jiří Navrátil se ve dnech 25.-27. srpna 2008 zúčastnil 2nd ECPR
Graduate Conference v Barceloně. Konferenci pořádalo Evropské
konsorcium pro politologický výzkum a byla určena zejména pro
postgraduální studenty a mladé vědecké pracovníky. Konference byla
rozdělena do 24 sekcí, které většinou zahrnovaly 3-5 panelů. Jiří
Navrátil předsedal panelu "Contentious Politics and Social Movements
II", na kterém rovněž přednesl příspěvek "Outline of a theoretical
typology of antisystemic actors". Konferenci lze doporučit všem
doktorským studentům a mladým vědcům především v oblasti politologie,
sociologie a mezinárodních vztahů, kteří chtějí navázat mezinárodní
kontakty v rámci své odborné specializace a kteří ocení kritické
postřehy ke své práci ze strany zahraniční akademické veřejnosti.

Nahoru

 
 
autorizace