EVS.png

Studies

Óscar Hidalgo-Redondo

Electoral and Non-Electoral Lessons of the Crisis of Spanish Leftist Alliance Izquierda Unida

Abstract

Full Article


Jan Morkes

Vliv kompenzačních mandátů na proporcionalitu výstupů volební soutěže

The impact of compensatory seats on the proportionality of outputs in electoral systems 

Abstract
Full Article

Discussion

Guido Legnante

Electoral system, political supply and TV visibility: a comparison between the 2006 and 2008 elections

Abstract
Full Article

Articles

Maxmilián Strmiska

Volební arény ve víceúrovňových uspořádáních. Poznámka k pojetí volebního prostoru
Electoral Arenas in Multi-Level Settings: A Comment on the Conceptualization of Electoral Space
Abstract
Full Article

Jakub Kyloušek

Analýza proměny zastupitelů na úrovni městských částí v Brně letech 1994–2006
The analysis of the personal changes in Brno local councils in the period 1994-2006
Abstract
Full Article

Otto Eibl

Introducing CODER: an on-line database of electoral results
Abstract
Full Article

Vlastimil Havlík

Na imigrantské vlně – volby do Folketingu v roce 2007
On an immigration wave – The Folketing Elections 2007
Abstract
Full Article

Markéta Smrčková

Evropské volby v Rumunsku a referendum o změně volebního systému
European elections in Romania and the referendum about the change of electoral system
Abstract
Full Article

Barbora Dudáková

Volby do parlamentu Ålandských ostrovů 2007
Elections to the Åland Islands’ Parliament 2007
Abstract
Full Article

Reviews

Vlastimil Havlík - Michal Pink

Šaradín, Pavel: Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace v České republice. (review)

 

Full Article

Download the whole issue in PDF format

Evropská volební studia | ISSN 1801-6545 | European Electoral Studies

Nahoru

 
 
autorizace