evs_4_1.png

Studies

Jakub Kyloušek - Michal Pink

Voličská základna sociálnědemokratických stran v bývalém Československu a její prostorové proměny

Electoral base of the social democratic parties in former Czechoslovakia and their spatial changes

Abstract

Full Article


Vlastimil Havlík - Libor Hoskovec

Krajské volby v České republice v kontextu konceptu voleb druhého řádu. Analýza vybraných aspektů voleb do krajských zastupitelstev v letech 2000–2008

Regional elections in the Czech Republic in the context of the concept of second-order elections. An analysis of selected aspects of elections to the regional assemblies in the period 2000-2008

Abstract
Full Article

Articles

Jakub Šedo

Návrhy volební reformy a posun ve volebním inženýrství v České republice

Proposals for electoral reform and the shift in the electoral engineering in the Czech Republic
Abstract
Full Article

Václav Brachtl

Srovnání proporcionality navrhovaných úprav volebního systému do dolní komory českého parlamentu

Proportionality of Representation and the Proposed Electoral Reform for the Czech Chamber of Deputies
Abstract
Full Article

Jakub Charvát

Řecká varianta a reforma sněmovního volebního systému

“Greek” variant and the reform of the electoral system for the Chamber of Deputies
Abstract
Full Article

Aneta Valterová

Parlamentní volby v Litevské republice

Lithuanian Parliamentary Elections
Abstract
Full Article

Reviews

Vít Šimral

Tiemann, Guido. Wahlsysteme, Parteiensysteme und politische Repräsentation in Osteuropa

 

Full Article

Download the whole issue in PDF format Download the whole issue in PDF format

Evropská volební studia | ISSN 1801-6545 | European Electoral Studies

Up

 
 
autorizace