Komparativní výzkum volebních podvodů: metodologické přístupy a možnosti sběru dat*

(Comparative Research of Electoral Fraud: Methodological Approaches and Possibilities of Data Collection)

Pavla Dočekalová (pavla.docekalova@uhk_cz)

Abstract:

This article deals with the comparative research of electoral fraud. It is focused on the approaches to detection and measurement of electoral fraud and on the question what are the limits and possibilities of data collection for comparative research. In the first part of this article, a brief definition of electoral fraud is introduced together with the classification of forms electoral fraud may take. Second part presents brief overview of existing approaches to detecting and measuring of electoral fraud. The third part focuses on the reports of international election observation missions as they seem to be relevant source for data collection for comparative research on electoral fraud and manipulation. Advantages and disadvantages of such source are discussed.

Key words: 

comparative research; electoral fraud; data collection; election observation

Stáhnout Stáhnout (957,14 KB)

*Tento text je výstupem projektu specifického výzkumu FF UHK č. 2112 z roku 2012. Jedná se o přepracovanou a rozšířenou verzi části příspěvku, který byl přednesen na světovém kongresu pořádaném International Political Science Association (IPSA) v červenci 2012 v Madridu. Autorka děkuje dvěma anonymním recenzentům za konstruktivní připomínky.

 

Nahoru

 
 
autorizace