Mají internetové volby vliv na volební účast? Případová studie z Norska*

Miloš Brunclík (milosbrunclik@centrum_cz)

Abstract:

Citizens of ten Norwegian municipalities were given an opportunity to cast thein votes over the Internet in the 2011 municipal and regional elections. The elections gave rise to many expectations. One of them was related to turnout: the Internet voting was hoped to boost voter turnout. Hence, the aim of this article was to analyse the impact of the new voting method on turnout in general as well as on turnout of first-time voters. In addition, some observers expected significantly higher share of first-time voters among those who cast their votes over the Internet. The analysis lead to the following conclusions: a) the Internet voting had negligible effect on general turnout, b) no evidence was found to support the idea of higher turnout among first-time voters due to the possibility of Internet voting, and c) the proportion of first-time voters among Internet voters was (perhaps surprisingly) lower in comparison to most other age cohorts.

Key words: 

Norway, turnout, internet voting, municipal elections

Stáhnout Stáhnout (1,72 MB)

*Článek byl zpracován za finanční podpory GAČR v rámci projektu vysoké školy CEVRO Institut „Komparativní analýzy internetových voleb ve světě a analýza možnosti zavedení internetového hlasování v ČR“ s registračním číslem číslo P408/11/2406.

Nahoru

 
 
autorizace