Untitled document

TITLEBAR.png

Studies

Jakub Kyloušek - Michal Pink

Electoral support for the Communist Party of Bohemia and Moravia in parliamentary elections in the Czech Republic after 1990

Abstract

Full Article


Kateřina Vráblíková

Vliv volebních systémů na politickou reprezentaci žen v postkomunistických zemích

Influence of the Electoral Systems on the Political Representation of the Women in Post-Communist Countries

Abstract
Full Article

Articles

Maxmilián Strmiska

Volební arény, obvody a regionální oblasti. Poznámka k výběru a pojetí teritoriálních jednotek analýzy volebního chování ve víceúrovňových uspořádáních

Electoral Arenas, Districts, and Regional Areas:  A Comment on Choosing and Defining Territorial Units of Analysis of Electoral Behaviour in  Multi-Level Settings

Abstract
Full Article

Jakub Kyloušek

Aspekty politologického výzkumu v městských aglomeracích

Aspects of Political Research in Metropilitan Areas

Abstract
Full Article


Pavel Maškarinec

Parlamentní volby na Islandu – květen 2007

The Parliamentary Election in Iceland – May 2007

Abstract
Full Article


Eva Kneblová

Volby do Severoirského shromáždění v roce 2007

Northern Ireland Assembly Elections 2007

Abstract
Full Article


Jan Obludník

Parlamentní volby v Rakousku v roce 2006

Parliamentary Elections in Austria in 2006

Abstract
Full Article

 


Leona Kleinová

Parlamentní volby v Estonsku 2007

Parliamentary Elections in Estonia 2007

Abstract
Full Article

Download the whole issue in pdf format. Download the whole issue in pdf format.

Evropská volební studia | ISSN 1801-6545 | European Electoral Studies

 

Up

 
 
autorizace