Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.                             fiala.jpg

Rektor Masarykovy univerzity, profesor politologie a Jean Monnet Professor na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Po studiu historie a češtiny na brněnské univerzitě (1983-1988) a neoficiálním studiu politické filozofie (1984-1989) pracoval postupně jako historik, novinář, časopisecký a nakladatelský redaktor. Po listopadu 1989 se podílel na založení oboru politologie na Masarykově univerzitě; byl vedoucím Katedry politologie na Filozofické fakultě (1993-1998) a na Fakultě sociálních studií MU (1998-2002), poté vedl nově vytvořenou Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií (2002-2004), v letech 1996-2004 byl ředitelem Mezinárodního politologického ústavu MU. Od roku 2002 působil jako proděkan pro zahraniční styky a doktorské studium, v roce 2004 se stal děkanem Fakulty sociálních studií MU. V letech 2002-2004 byl členem Akreditační komise ČR, je členem řady vědeckých rad a odborných komisí. Od roku 1993 je předsedou nezávislého občanského sdružení Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně. Specializuje se na komparativní politologii, politické strany a zájmové skupiny, evropskou politiku a na výzkum politické dimenze náboženství. Autor, spoluautor a editor řady monografií a vědeckých sborníků, publikoval více než sto odborných studií ve vědeckých časopisech a knižních publikacích u nás i zahraničí, autor desítek populárně-naučných a publicistických textů. K jeho nejnovějším knižním publikacím např. patří: Politické strany ve střední a východní Evropě (s J. Holzerem, M. Strmiskou a kol., Brno 2002), Rozšiřování ES/EU (ed. s M. Pitrovou, 3. vyd., Brno 2003), Partie i systemy partyjne Europy Środkowej (ed. s A.Antoszewskim, R. Herbutem a R. Srokou, Wroclaw 2003), Evropská unie (s M. Pitrovou, Brno 2003), Katholizismus in der Tschechischen Republik (Brno 2004), Katolická sociální nauka a současná věda (ed. s J. Hanušem a J. Vybíralem, Brno/Praha 2004), Perspektivy Evropské unie (ed. s S. Balíkem a F. Mikšem, Brno 2004) a Die Verborgene Kirche (s J. Hanušem, Paderborn 2004).

e-mail:

pfiala@fss_muni_cz

telefon:

549 494 411

publikace:

přehled publikací na is.muni.cz

životopis:

životopis na is.muni.cz

 

Nahoru

 
 
autorizace