Miroslav Mareš, Pavel Pšeja: Agrarian and Peasant Parties in the Czech Republic

Tento  working paper byl napsán jako součást výzkumného plánu "Politické strany a reprezentace zájmu v soudobých evropských demokraciích" a byl spolusponzorován výzkumným grantem "Političtí aktéři v procesu evropeizace a internacionalizace politické sféry České republiky" vypracovaného pod patronátem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Práce zazněla také jako příspěvek na konferenci konané ve dnech 1. a 2. června 2007 v Aix-en-Provence „Rolnické a agrární strany v Evropě“.

download download 

Nahoru

 
 
autorizace