JUDr. et Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.                       pospisil.jpg

Politolog a právník. Absolvent Katedry politologie Fakulty sociálních studií MU (2005) a Právnické fakulty MU (2001). V minulosti zaměstnán na Mezinárodním politologickém ústavu MU jako koordinátor projektů, v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právník. V současnosti působí jako asistent soudce Ústavního soudu a vědecký pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum FSS MU. Autor řady textů z oblasti ústavního a mezinárodního práva, politické transitologie (Pobaltí v transformaci. Politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska; Utváření stranicko-politického systému v Estonsku: příklad napětí mezi institucionálním a dynamickým rámcem tranzice aj.), ochrany lidských práv a svobod a jejich reglementace v mezinárodním a evropském právu (Národnostní menšiny a menšinová reprezentace; Práva národnostních menšin: mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem etnické diference aj.).

e-mail:

fandhir@mail_muni_cz

telefon:

549 494 816

publikace:

přehled publikací na is.muni.cz

 

Nahoru

 
 
autorizace