doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.  (1969)           holzer.jpg

 

Člen Rady ISPO, docent na Katedře politologie FSS MU v Brně, šéfredaktor on-line časopisu Středoevropské politické studie, místopředseda České společnosti pro politickou vědu a člen oborového panelu pro právní vědy a politologii Grantové agentury ČR.

Autor knih Politický systém Ruska. Hledání státu (2001) a Politické strany Ruska. Hledání identity (Brno 2004), spoluautor monografií (např. Postkomunistyczne rezimy niedemokratyczne, 2009, se S. Balíkem /též česky 2007/, nebo Komunismus v České republice, 1999, s P. Fialou, M. Marešem a P. Pšejou), editor a koeditor sborníků (mj. Politické strany ve střední a východní Evropě, 2002, s P. Fialou a M. Strmiskou) a autor řady studií a článků v ČR i v zahraničí.

Zabývá se teorií nedemokratických a hybridních režimů, dále problematikou transformace a konsolidace postkomunistických politických režimů, především pak Ruska a postsovětských republik, postavením politologie jako akademické disciplíny a moderní českou politikou.

e-mail:

holzer@fss_muni_cz

 telefon:

 549 494 090

publikace:

přehled publikací na is.muni.cz

životopis:

životopis na is.muni.cz

Nahoru

 
 
autorizace