Bc. Klára Poláčková                                       Polackova_fotka_3_05.jpg

Je studentkou magisterského cyklu oboru politologie na Fakultě sociálních studií, současně ukončuje studium práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Odborně se zaměřuje na středoevropský areál a německy mluvící země, tranzitologická studia, teorii organizovaných zájmů a srovnávací ústavní právo. Je externí spolupracovnicí Mezinárodního politologického ústavu v Brně a členkou orgánů studentské reprezentace na fakultní (AS FSS) a národní úrovni (Studentská komora Rady vysokých škol). V ISPO se organizačně podílí na vydávání Politologického časopisu a Středoevropských politických studií a realizaci projektů ISPO.

e-mail:

k.polackova@fss_muni_cz

kontaktní hodiny:

pondělí  17:30 - 19:00

středa   17:30 - 19:00

telefon:

549 496 931 

publikace:

přehled publikací na is.muni.cz

Nahoru

 
 
autorizace