Evropská volební studia

 
 
 

Konference „Rolnické a agrární strany v Evropě“

CSPC150.pngVe dnech 1. a 2. června 2007 se Aix-en-Provence uskutečnila konference „Rolnické a agrární strany v Evropě“, které se za ISPO zúčastnil Miroslav Mareš.

Ve dnech 1. a 2. června 2007 se Aix-en-Provence uskutečnila konference „Rolnické a agrární strany v Evropě“. Organizovaly ji Centre de Sciences Politiques Comparative (CSPC) de l´Institut d´Etudes Politiques d´Áix-en-Provence a CEVIPOL de l´université Libre de Bruxelles. Zabývala se tématem, které je v politologii vzhledem k relativnímu úpadku agrární stranické rodiny v poslední době spíše opomíjeno (i když existují výjimky). Lze ocenit, že autoři konference zohlednili celoevropský rámec stranickopolitického výzkumu, což se projevilo řadou příspěvků věnovaných agrárním stranám v postkomunistickém prostoru.

V prvním, komparativně pojatém bloku, se Jean-Michel de Waelle zabýval rolnickými stranami ve střední a východní Evropě, Daniel-Louis Seiler skandinávskými agrárními stranami a Thomas Landwehrlen zemědělskými stranami v německé jazykové oblasti. Následující blok byl věnován středovýchodní Evropě. Zazněly v něm příspěvky Antoine Rogera o situaci zemědělské stranickopolitické reprezentace v Rumunsku, Miroslava Mareše a Pavla Pšeji o agrárních a zemědělských stranách v České republice, Csaby Nikolenyiho o Maďarské malorolnické straně a Cédrica Pellena o polské Sebeobraně. Poslední blok byl věnován černomořské oblasti. Příspěvky v něm měli Petia Gueorguieva o bulharské zemědělské reprezentaci, Sorina Soare o rumunské situaci a Julien Danero o Demokratické agrární straně Moldávie.

Konference splnila svůj účel. V příspěvcích i v diskusích byly zmíněny důležité aspekty úpadku či transformace agrárních stran v Evropě, spočívající především ve změně sociální struktury venkova i s prolnutím agrárních zájmů s jinými, šířeji vymezenými zájmy. Z příspěvků z konference by měla vyjít dvojjazyčná kniha (s příspěvky ve francouzštině nebo v angličtině), která s vysokou pravděpodobností bude znamenat jeden ze základních zdrojů vědeckých informací na tomto poli v následujících letech.

Nahoru

 
 
autorizace