Konference Voliči a volby 2010

Ve dnech 20. a 21.10 se v Olomouci uskutečnila konference Voliči a volby 2010. V první části s titulem Central Europe’s 2010 Elections určené PhD studentům vystoupili Otto Eibl s Barborou Petrovou s příspěvkem Political TV Debates in the Czech Republic – from Breadsnacks to Sounbites? a Petr Voda přednesl příspěvek Geographical Analysis of 2010 Elections in V4. V hlavním programu pak vystoupil dr. Šedo s příspěvkem o teritoriální dimenzi stability zastoupení mezi volbami 2006 a 2010, dr. Matuškova přednášela o zavádění značky TOP09 a dr. Chytilek představil  funkcionální model pro analýzu předvolebních debat. Doc. Balík předsedal panelu věnovanému politickým stranám a volbám v roce 2010.

Nahoru

 
 
autorizace