Srovnávací on-line databáze volebních výsledků (CODER)


Aplikace, do níž právě vstupujete, nabízí možnost srovnávání volebních výsledků evropských zemí podle sady proměnných, o kterých se dozvíte více zde.

V základní verzi srovnávací databáze je umožněna práce s daty v rovině synchronní a diachronní. K tomu, aby mohl uživatel pracovat s oběmi rovinami zároveň (a kombinovat je mezi sebou), je potřebná registrace. Registrací uživatel získá nejen možnost kombinovaného srovnávání, ale i možnost práce s některými dalšími proměnnými, které rozšiřují základní sadu.

Současná verze systému umožňuje především

  1. srovnávání v rámci jednoho prostoru a jedné časové jednotky: zkoumání jednoho volebního momentu (synchronní srovnávání)
  2. srovnání v rámci jednoho prostoru (státu) a více časových jednotek: srovnání více volebních událostí (diachronní srovnávání)
  3. srovnání více prostorových jednotek a více časových událostí: srovnání více volebních událostí v různém prostoru (kombinace synchronního a diachronního srovnávání)

Veškeré (převážně tabulkové) výstupy jsou připraveny k tisku přímo z prohlížeče, nebo je možné je exportovat do formátu pdf a xls.

Zde předkládaný výstup podléhá publikačním a citačním standardům sociálních věd. Autorem logického řešení je tým politologů z Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Věříme, že další využívání dat jejich šíření, bude přispívat k rozvoji volebních studií v České republice i v zahraničí.


Projekt "Srovnávací on-line databáze volebních výsledků" byl zpracován v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky "Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích" (kód 0021622407).
Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci se společností QCM s.r.o.

 
 
 

Novinky

1 2 3 4   Následující   ››

Předčasné volby v Moldávii

Součástí databáze jsou nyní také výsledky předčasných parlamentních voleb v Moldávii, které se konaly 29.7.2009.

 

Volby v Bulharsku a Albánii

V datábázi CODER jsou nyní dostupné výsledky paralmentních voleb, které se konaly 28. června v Albánii a o týden později v Bulharsku.

 

Parlamentní volby v Rumunsku

Databáze byla rozšířena o výsledky voleb do dolní komory Rumunského parlamentu, které se konaly 30. listopadu 2008. Výsledky jsou dostupné za celostátní i regionální úroveň.

 
1 2 3 4   Následující   ››
 
 
autorizace