Srovnávací on-line databáze volebních výsledků (CODER)


Aplikace, do níž právě vstupujete, nabízí možnost srovnávání volebních výsledků evropských zemí podle sady proměnných, o kterých se dozvíte více zde.

V základní verzi srovnávací databáze je umožněna práce s daty v rovině synchronní a diachronní. K tomu, aby mohl uživatel pracovat s oběmi rovinami zároveň (a kombinovat je mezi sebou), je potřebná registrace. Registrací uživatel získá nejen možnost kombinovaného srovnávání, ale i možnost práce s některými dalšími proměnnými, které rozšiřují základní sadu.

Současná verze systému umožňuje především

  1. srovnávání v rámci jednoho prostoru a jedné časové jednotky: zkoumání jednoho volebního momentu (synchronní srovnávání)
  2. srovnání v rámci jednoho prostoru (státu) a více časových jednotek: srovnání více volebních událostí (diachronní srovnávání)
  3. srovnání více prostorových jednotek a více časových událostí: srovnání více volebních událostí v různém prostoru (kombinace synchronního a diachronního srovnávání)

Veškeré (převážně tabulkové) výstupy jsou připraveny k tisku přímo z prohlížeče, nebo je možné je exportovat do formátu pdf a xls.

Zde předkládaný výstup podléhá publikačním a citačním standardům sociálních věd. Autorem logického řešení je tým politologů z Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Věříme, že další využívání dat jejich šíření, bude přispívat k rozvoji volebních studií v České republice i v zahraničí.


Projekt "Srovnávací on-line databáze volebních výsledků" byl zpracován v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky "Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích" (kód 0021622407).
Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci se společností QCM s.r.o.

 
 
 

Novinky

‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››

Volby ve Slovinsku a Litvě

O n-line databáze volebních výsledků ze zemí střední a východní Evropy CODER  již obsahuje výsledky všech parlamentních voleb ve sledovaném území. Nově přibyly výsledky parlamentních voleb ve Slovinsku, které se konaly 21. září a parlamentních voleb v Litvě konaných 12. října tohoto roku.

 

Parlamentní volby v Makedonii

Do databáze byly zařazeny výsledky za předčasné parlamentní volby konané 1. června.

 

Srbské parlamentní volby 2008

Databáze CODER již obsahuje výsledky předčasných voleb do Národního shromáždění Republiky Srbsko, které se konaly 11. května tohoto roku.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››
 
 
autorizace