Vyšlo: Volby do Poslanecké sněmovny 2006

volby_06___ISPO.gifNakladatelství CDK vydalo v ediční  řadě ISPO publikaci Volby do poslanecké sněmovny v roce 2006 editovanou D. Čaloudem, T. Foltýnem, V. Havlíkem a A. Matuškovou.

Publikace analyzuje rozsáhlou volební problematiku v jedenácti kapitolách: vývoj stranickopolitického systému v letech 2002-2006, význam "evropského" tématu v identitě a volebních programech politických stran, problematika výzkumů veřejného mínění, role médií v kampani a vliv politického marketingu na způsob organizování volebních kampaní, personální stránka voleb a způsob sestavování kandidátních listin, volební geografie, dopady volebního systému na samotné výsledky, mechanické účinky volebního systému a povolební vývoj z perspektivy teorie koalic.

Vice zde.

Nahoru

 
 
autorizace