O ISPO

Institut pro srovnávací politologický výzkum (ISPO) vznikl jako platforma pro řešení výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích" (kód MSM0021622407). Jde o grant na období let 2005-2010, jehož nositelem je rektor Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. a jenž je realizován na Fakultě sociálních studií za vzájemné spolupráce členů brněnských politologických pracovišť.

Výsledky výzkumného záměru jsou periodicky podrobovány interním i externím evaluacím, které jsou založeny především na hodnocení dosavadních (publikačních) výstupů členů řešitelského týmu.

Interní evaluace probíhají v rámci jednotlivých pracovních skupin, externí evaluace provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a/nebo Masarykova univerzita.

Nahoru

 
 
autorizace