Oblasti výzkumu

Vědecká činnost ISPO je realizována ve čtyřech expertních pracovních skupinách, které se zabývají - jakkoli vzájemně metodologicky i substantivně provázaně - jednotlivými okruhy problematiky politických stran a reprezentace zájmů v České republice a v soudobé Evropě.

  1. Analýza české politiky po vstupu do EU
  2. Politické strany a stranické systémy (víceúrovňová perspektiva)
  3. Evropská dimenze politických stran a politického pluralismu
  4. Volební systémy a úrovně vlády

Nahoru

 
 
autorizace