Mgr. Otto Eibl, Ph.D.                                                                 eibl.png

Je absolventem magisterského programu Politologie (diplomovaná práce na téma proměny komunikačních strategií politických stran v předvolebním boji - Pragmatický obrat v politické komunikaci: od cleavages k issues?) Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 

Předmětem jeho odborného zájmu je politická komunikace, teorie racionální volby a politický marketing.

Vrámci vnitřního členění Institutu pro srovnávací politologický výzkum je členem sekce „Volební systémy a úrovně vlády“, ve které od ledna 2005 zastává pozici výzkumného pracovníka.

e-mail:

eibl@fss_muni_cz

telefon:

549 493 228 

publikace:

přehled publikací na is.muni.cz 

Nahoru

 
 
autorizace