Pracovní skupina POLITIKY

V důsledku sílící evropské integrace se mění uspořádání a do jisté míry i charakter politických arén, ve kterých političtí aktéři působí. V důsledku těchto změn tak dochází k dynamické proměně politických stran a dalších zájmových skupin - mění se jejich struktura, vazby k voličům, objevují se nové komunikační a informační strategie.

Zvláštní pozornost je v rámci bádání věnována samozřejmě i zvyšujícímu se významu víceúrovňové vlády (evropská, státní, regionální a lokální úroveň) a roli politických aktérů v procesu zprostředkování zájmů na těchto úrovních.

Nedílnou součástí výzkumu je analýza policy v podmínkách víceúrovňového vládnutí. Víceúrovňovost totiž způsobuje multiplikaci procesů v rámci politických systémů. Multiplikovány jsou nejenom zájmy politických aktérů (dochází tedy k víceúrovňové a několikanásobné artikulaci a agregaci zájmů), ale i exogenní faktory, které na politické aktéry i politický systém jako celek působí.

vedoucí skupiny

doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
členové skupiny
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

Nahoru

 
 
autorizace