Seminář k politické mobilizaci

Organizátor: Ondřej Císař

Kontaktní osoba: Jiří Navrátil (jirinav@fss_muni_cz)

 

Cílem tohoto neformálního semináře je poskytnout platformu pro prezentaci a kritickou diskusi připravovaných publikačních výstupů spojených s výzkumem realizovaným především v rámci ISPO. V semináři typicky vystupují výzkumní pracovníci ISPO a doktorští studenti, kteří jsou napojeni na jeho činnost. Možnost prezentovat a účastnit se semináře však není omezena pouze na členy týmu ISPO. Seminář je naopak otevřen všem příspěvkům, které se nějakým způsobem dotýkají různých aspektů politické mobilizace v širokém slova smyslu. Seminář by tak měl sloužit jako příležitost pro setkávání se všech těch, kdo pracují na tomto poli akademického výzkumu.

Podzimní semestr 2011/2012

čas a místo konání: 25. 4., 16:00-17:30, P51

Josef Koudelka: Asian values and confucianism Asian values and confucianism (104,33 KB)

Diskutující: Jiří Baroš

 

čas a místo konání: 11. 4., 16:00-17:30, P51

Ondrej Schutz: Normativní aspekty imigrace Normativní aspekty imigrace (563,35 KB)

Diskutující: Milan Hrubeš

 


 

Podzimní semestr 2011/2012

čas a místo konání: 18:00-19:30, U23

25. 10.

Jiří Navrátil: From opportunity to threat: how the political context shapes the protest

Diskutující:  Milan Hrubeš

 

9. 11. ve 14:00 (zaměstnanecký klub)

Manuela Caiani: Extreme Right and Globalization

Diskutující: Ondřej Císař

 

22. 11. v 18:00 (učebna U23)

Milan Hrubeš: Využití metafor při analýze symbolických aktivit (kolektivních) politických aktérů 

Diskutující: Jiří Navrátil

 

6. 12. v 18:00 (učebna 52)

Maroš Sovák: Úvod do kvalitatívnej komparatívnej analýzy (QCA)

Diskutující: Jan Šerek

 


 

Jarní semestr 2010/2011

čas a místo konání: útery, 14:00-15:30, M211


1. 3. v 14:00 (místnost: M211)

Ondřej Císař a Kateřina Vrábliková: Although International, Still Domestic: Transnationalization of Czech Social Movement Organizations and its Determinants) 

Diskutující: Vlastimil Havlík 

 

15. 3. v 14:00 (místnost: M211)

Maroš Sovák: Radikalní pravice na Balkáně

Diskutující:Jan Šerek

 

29. 3. v 14:00 (místnost: M211)

Jozef Mičic: Protest na Slovensku 

Diskutující:Jiří Navrátil

 

12.4. v 14:00 (místnost: M211)

Jiří Baroš: Politická teorie a Ústavni soud ČR

Diskutující: Milan Hrubeš

 

 


 

Podzimní semestr 2010/2011

čas a místo konání: 16:00, U36


21.9. v 16:00 (mistnost: U36)

Jan Šerek:  The effect of community, school and parental perceptions on adolescents' civic engagement 

Diskutující: Jan Širůček

 

 

5. 10. v 16:00 (mistnost: U36)

Jiří Navrátil: Between the spillover and the spillout: Tracing the Czech Global Justice Movement Development

Diskutující:Ondřej Císař

 

 

19. 10. v 16:00 (mistnost: U36)

Jiří Koudelka: Normativní metodologie 

Diskutující: Pavel Dufek

 

 

2. 11. v 18:00 (mistnost: U36)

Milan Hrubeš: Evropeizace českého politického diskurzu? Analýza metafor

Diskutující: Vlastimil Havlík


 


 

Jarní semestr 2009/2010

 

místnost 36, FSS (všechny semináře)

 

17. 3. (18:00)

Milan Hrubes:  Metafory kampaně "Ne základnam"

Diskutující: Vít Beneš

 


31. 3. (16:00)

Andrew Roberts:  A Rational Postcommunist Public?

Diskutující: Kateřina Vráblíkova

 


7. 4. (16:00)

Jana Urbanovská: Operace na udržení míru: Teorie  

Diskutující: Lukáš Hoder

 


28. 4. (16:00)

Chares Demetriou: Tilly's Mechanistic Paradigm  

Diskutující: Ondřej Císař

 


12. 5. (16:00)

Goran Djurić:  Guerrilla Theater: Intersection of political activism and institutional performance  (view on Serbia)

Diskutující: Jiří Navrátil

 


24. 5. (16:00)

Kateřina Vrábliková:  Contextual Determinants of Political Participation  

diskutující: Chares Demetriou

 

 


Podzimní semestr 2009/2010

 

8.12. v 18:00 (místnost P24)
P. Macek:  Kdo má nárok na identitu? Může (vývojová) psychologie inspirovat sociální vědy? 
diskutujici: R. Marada

 

24.11. v 18:00 (místnost U53)
J. Baroš: Etablování a působení ústavních soudů v postkomunistických politických systémech: středoevropská lekce 
diskutujici: Vlastimil Havlík

 

10.11. v 18:00 (místnost U53)
Marek Skovajsa: Politická kultura a vysvětlení 
diskutujici: K. Vrablikova

 

27.10 v 18:00 (místnost U53)
Bohuš Binka: Zelený extrémismus 
 Diskutující: J. Urbanovská

 


13.10 v 18:00 (místnost U53)
Pavel Dufek: Síla konceptuálních rozlišení, aneb jak vyrobit kosmopolitní spravedlnost pro každého   
 Diskutující: Ondřej Císař
 

 


Jarní semestr 2008/2009 

12.5. v 16:00 (místnost U44)
Jana Urbanovská:
  Typologie mírových operací
 Diskutující: Kateřina Vrábliková 

 

 

22.4. v 16:00 (místnost U44)
Martin Koubek:
Do-It-Yourself Activism in Central Eastern Europe: The Case of Brno Hardcore Scene in Czech Republic  Diskutující: Jiří Navrátil

 

8.4. v 16:00 (místnost U44)
Jan Šerek: K současné diskuzi o teorii spravedlnosti
Diskutující: Pavel Dufek

 

18.3. v 16:00 (místnost U44)
Jiří Navrátil: Mobilizace vs. represe: vývoj hnutí za globální spravedlnost po r. 2001
Diskutující: Martin Koubek

 

11.3 v 16:00 (místnost U44)
Ondřej Císař: Representation without Participation? The Channeling of Environmental Movement Organizations in the Czech Republic after the Fall of Communism
Diskutující: Stanislav Balík

 

18.2 v 16:00 (místnost U44)
Stanislav Balík:Teorie a klasifikace koalic
Diskutující: Ondřej Císař

 


Podzimní semestr 2008/2009  

9.12. v 17:45 (mistnost: zaměstnanecký klub FSS)
David Vávra: Evropská referenda. Hlas občanů, který je slyšet? 
Diskutující: Vlastimil Havlík 

 

2.12. v 18:00 (mistnost: zaměstnanecký klub FSS)
Jiří Navrátil: Hnutí za globální spravedlnost: "hnutí uvnitř hnutí"  
diskutující: Martin Koubek 

 

24.11. v 16:00 (mistnost U53)
Tsveta Petrova (Cornell University, studentka PhD, školitel Sidney Tarrow): The Institutionalization of Eastern European Contentious Activism (Re-)Evaluated: Protest in Bulgaria, 1996-2005.

 

11.11. v 16:00 (mistnost: zaměstnanecký klub FSS)
Pavel Dufek: Kontexty spravedlnosti
Diskutující: Ondřej Císař

 

21.10. v 16:00 (mistnost 4.57)
Vlastimil Havlík: Měření postojů politických stran k evropské integraci
Diskutující: Kateřina Vráblíková

 

7.10. v 16:00 (mistnost 4.57)
Kateřina Vráblíková: Political Participation in the EU Countries (Dissertation research proposal)
Diskutující: Jiří Navrátil 


Jarní semestr 2007/2008

20. 5.  v 16:00 (místnost M117)

Martin Koubek: Proměna rámovacích procesů "romského hnutí" po roce 1989

 

22.4. v 16:00 (místnost M117)

Jiří Navrátil: Nástin teorie antisystémového protestu 

 

1.4. v 18:00 (učebna 36)

David Vávra: Zvyšuje přímá demokacie kvalitu demokacie?  

 

11.3. v 18:00 (učebna 36)

Ondřej Císař: Modes of Political Activism in the Czech Republic

 


Podzimní semestr 2007/2008 

18.12. v 18:00 (učebna U44)

Jiří Navrátil: Sociální marginalizace vs. kolektivní mobilizace? 

 

26.11. v 18:00 (učebna U44)

Kateřina Vráblíková: Politická participace v postkomunistických zemích  

 

22.10. v 18:00 (učebna U44)

Aneta Valterová: Manifestations of corparativism in the Czech Repblic

 

15.10. v 18:00 (učebna 44)

Pavel Dufek: Identity and Values in the Integrating Europe: The Task of Political Theory

 

24. 9. v 18:00 (učebna U44)

 

 

Ondřej Císař: Transactional Activism as a Result of Democracy Assistance to East-Central Europe: The Case of the Czech Republic

 

 

 

Nahoru

 
 
autorizace