PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.                                  chytilek.jpg

V rámci organizační struktury ISPO zastává pozici vědeckého tajemníka Institutu. Současně je zaměstnán jako odborný asistent na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde je garantem magisterské specializace Volební studia a politický marketing.

Pedagogicky se zaměřuje na metodologii politologie, studium volebních systémů a systémů politických stran a teorii her. Odborně se v ISPO zabývá zejména srovnávacím studiem aspektů víceúrovňovosti evropských stranických a volebních systémů a volebním modelováním, spolupodílel se na vzniku software Electmach a databáze CODER ( http://ispo.fss.muni.cz/volebni-software ). Autor či spoluator čtyř monografií a řady dalších publikací. V roce 2005 byl řešitelem grantu Mechanické a psychologické efekty volebních systémů (FRVŠ), v současné době se podílí na grantových projektech European Values Study a Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceanii. Člen redakčních rad odborných periodik Evropská volební studia a Sociální studia. .

 

e-mail:

chytilek@fss_muni_cz

telefon:

549 494 235

publikace:

přehled publikací na is.muni.cz

životopis:

životopis na is.muni.cz

Nahoru

 
 
autorizace