Analýza české politiky po vstupu do EU

V rámci pracovní skupiny "Analýza české politiky po vstupu do EU" probíhá výzkum proměny českých politických aktérů a funkčních vztahů mezi nimi v důsledku přistoupení České republiky k Evropské unii. Zvláštní pozornost je věnována faktoru zvyšujícího se objektivního významu víceúrovňové vlády (evropská, státní, regionální a lokální úroveň) a roli politických aktérů v procesu zprostředkování zájmů na těchto úrovních.

Členové pracovní skupiny:

Nahoru

 
 
autorizace