Politické strany a stranické systémy (víceúrovňová perspektiva)

Pracovní skupina "Politické strany a stranické systémy - víceúrovňová perspektiva" se zabývá rolí politických stran a dalších politických aktérů v procesu reprezentace zájmů v soudobých evropských demokratických systémech, zejména se zřetelem k situaci v České republice a v nových středo- a východoevropských demokraciích v kontextu víceúrovňového vládnutí. Srovnávacímu výzkumu je podrobováno působení a vývoj funkcí politických stran jak na lokální, regionální a celostátní-národní úrovni, tak na úrovni evropské. Pozornost je věnována také procesu europeizace politických stran a jeho důsledkům z hlediska evropských stranicko-politických soustav a interakcím stranicko-politických aktérů na jednotlivých úrovních vlády.

Členové pracovní skupiny:

Nahoru

 
 
autorizace