Evropská dimenze politických stran a politického pluralismu

Pracovní skupina "Evropská dimenze politických stran a politického pluralismu" se ve srovnávací perspektivě věnuje proměnám politických stran v akcelerujícím procesu evropské integrace, který vytvořil pro evropské strany příležitost k tomu, aby sehrávaly významnější roli v celoevropských politických procesech. Pozornost je věnována zejména vlivu europeizace politických stran na podobu národních systémů politických stran, jejich zapojení do nadnárodních stranických struktur, stejně jako potenciálním změnám rolí národních a evropských politických stran jako zprostředkovatelů zájmů a aktérů v procesu posilování politické legitimity evropských institucí. Druhou rovinu výzkumné práce pak představuje studium organizovaných zájmů. Na základě kvalitativní analýzy dat jsou identifikovány politické strategie a politický dopad existence a činnosti jak národních, tak transnacionálních zájmových skupin na politický proces.

Členové pracovní skupiny:

Nahoru

 
 
autorizace