Volební systémy a úrovně vlády

Pracovní skupina "Volební systémy a úrovně vlády" se zabývá analýzou vlivu volebních systémů na reprezentaci zájmů politickými stranami (s ohledem na další funkce politických stran) v komparativní perspektivě na různých úrovních vládnutí (lokální, regionální, státní, evropské). Při této příležitosti budou i konstruovány příslušné výzkumné nástroje a v rámci voleb v ČR (komunálních, krajských, parlamentních, volby do Evropského parlamentu) prováděny terénní výzkumy volebního chování. Dalším cílem skupiny je vybudování systematické datové základny volebních výsledků umožňující další prohloubení studia této problematiky.

Členové pracovní skupiny:

Nahoru

 
 
autorizace