doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.                          balik.jpeg

Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. Působí jako vedoucí Katedry politologie FSS MU a jako výkonný ředitel Centra pro studium demokracie a kultury (http://www.cdk.cz). Vroce 2001 úspěšně ukončil studium historie a politologie na FF a FSS MU a v roce 2004 úspěšně ukončil doktorské studium politologie na FSS MU. V roce 2008 se habilitoval s prací "Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006". Autor, spoluautor a editor šesti monografií, řady článků a sborníků.

Vědecky se specializuje na moderní českou politiku, na komunální politiku a na teorii nedemokratických režimů.

 

e-mail:

balik@fss_muni_cz

telefon:

549 493 3019

publikace:

přehled publikací na is.muni.cz

životopis:

životopis na is.muni.cz 

Nahoru

 
 
autorizace