Pracovní skupina STRANY

Činnost pracovní skupiny je primárně zaměřena na výzkum politických stran a stranických systémů ve státech EU a částečně i mimo ni. Důraz je kladen na výzkum vývoje a působení politických stran v daných systémech a to i s ohledem na europeizaci stran. Zkoumány jsou rovněž interakce mezi jednotlivými politickými aktéry na (různých) institucionálních úrovních.

Zkoumání evropského rozměru politických stran představuje badatelský problém a výzvu - nabízí se totiž otázka, zda lze evropské politické frakce považovat za "plnohodnotné" politické strany, nebo k nim je třeba přistupovat jako k seskupením, která v sobě zahrnují národní politické strany? Tato otázka logicky směřuje k další otázce, a to zda lze hovořit stranicko-politickém systému EU.

Vzorce pro fungování evropské roviny víceúrovňové vlády jsou odlišné od vzorců běžných na národních úrovních. Rozdílem je zejména pouze minimální vazba na voliče a fakt, že de facto neexistují skutečné evropské volby. Europoslanci jsou voleni pouze na území národních států, kampaním dominují národní témata.

Pozornost je věnována i vlivu europeizace politických stran na podobu národních systémů politických stran, jejich zapojení do nadnárodních stranických struktur, stejně jako potenciálním změnám rolí národních a evropských politických stran jako zprostředkovatelů zájmů a aktérů v procesu posilování politické legitimity evropských institucí.

Cílem této pracovní skupiny je tedy popsat a objasnit výše zmíněné procesy a poskytnou odpověď na otázku, jak jsou politická reprezentace a zprostředkování zájmů na evropské úrovni naplňovány.

vedoucí skupiny

doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  členové skupiny prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. 
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. 
doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Nahoru

 
 
autorizace