doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.                                              Vít Hloušek

 

 

Vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (1995-2000). V letech 2000-2003 absolvoval doktorské studium politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V roce 2007 se habilitoval pro obor politologie. Na Institutu pro srovnávací politologický výzkum FSS MU působí od roku 2005. Od roku 2002 působí rovněž na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Odborně se zaměřuje na problematiku komparativní politologie, zejména na srovnávání politických a stranických systémů evropských zemí, na výzkum soudobých dějin a na problematiku utváření a vývoje moderní masové politiky ve střední Evropě. Pedagogicky se zaměřuje na komparativní politologii a soudobé evropské politické dějiny. Je autorem řady článků v odborných časopisech a sbornících, editorem řady publikací, autorem monografie Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, politické strany a stranické systémy v Rakousku, 1860-2006 (Brno 2008) a spoluautorem monografií Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared (s L. Kopečkem, Aldershot 2010), Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů (s M. Strmiskou, L. Kopečkem a R. Chytilkem, Praha 2005), Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě (s L. Kopečkem, Brno 2004) a Politický systém českých zemí 1848-1989 (se S. Balíkem, J. Holzerem a J. Šedem, Brno 2003). Je šéfredaktorem Politologického časopisu a členem redakčních rad Politologické revue a Středoevropských politických studií.

 

e-mail:

hlousek@fss_muni_cz

 telefon:

549 494 761

publikace:

přehled publikací nais.muni.cz

životopis:

životopis na is.muni.cz

Nahoru

 
 
autorizace