Pracovní skupina VOLBY

Badatelskou náplní čtvrté pracovní skupiny je analýza vlivu volebních systémů na reprezentaci zájmů politickými stranami v komparativní perspektivě v prostředí víceúrovňového vládnutí.

Cílem pracovní skupiny - vedle studia volebního chování a vlivů, které na ně působí - je vybudování kvalitní systematické datové základny volebních výsledků z celé Evropy, jež by umožňovala další prohloubení studia této problematiky, a povzbudit teoretickou a metodologickou diskusi o možnostech zkoumání a přístupů k dané problematice.

vedoucí skupiny

 

Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

 

členové skupiny
PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  Mgr. Otto Eibl
  Mgr. Anna Matušková, Ph.D.
  Mgr. Michal Pink Ph.D.
  Mgr.  Petr Voda

Nahoru

 
 
autorizace