Vyšlo: Volební mapa města Brna

255.gifPublikace sleduje volební chování v Brně a jeho jednotlivých městských částech od roku 1907 do komunálních voleb v roce 2006. Text je rozdělen do čtyř dílů, ze kterých každý prezentuje jednu z etap vývoje, ve které byly možné alespoň částečně svobodné volby. Čtenář se postupně seznamuje s volbami v posledních letech habsburské monarchie,  za První republiky, s částečně svobodnými volbami v roce 1946, stěžejní část publikace je posléze věnována etapě po listopadu 1989. Každý díl je uveden stručnou informaci o vývoji města v příslušném období (změny vnějších a vnitřních hranic, změny ve složení obyvatel). Následuje seznámení s volebním systémem (změny v okruhu osob, které jsou nadány volebním právem, okruh institucí, které jsou obsazovány přímou volbou, způsob, jak tato volba probíhá). Vlastní analýzu předchází ještě základní informace o politickém stranictví. Výzkum volebního chování posléze doprovází řada map a tabulek, jejichž cílem je usnadnit orientaci ve volební geografii města. Jednotlivá období jsou sledována nejen odděleně, ale publikace obsahuje také stručný nástin prvků kontinuity a diskontinuity volebního chování.

Autoři publikace, Jakub Kyloušek, Michal Pink a Jakub Šedo, jsou výzkumnými pracovníky Institutu pro srovnávací politologický výzkum, kde se věnují především tematice voleb a volebních systémů.

Nahoru

 
 
autorizace