Evropská volební studia

 
 
 

Vyšlo: Volební systémy postkomunistických zemí

vol_syst.gifCentrum pro studium demokracie a kultury vydalo jako devátý svazek edice Srovnávací politologie knihu Volební systémy postkomunistických zemí. Autorem textu, který představuje rozšířenou a aktualizovanou dizertační práci, je Jakub Šedo, který je zaměstnán jako akademický výzkumný pracovník ISPO. Další informace naleznete v sekci publikace.

Text knihy Volební systémy postkomunistických zemí shrnuje vývoj volebních systémů ve dvaceti státech od roku 1989 do poloviny roku 2007. Text je rozdělen do tří propojených částí. V první je sledován vývoj volebních systémů v jednotlivých zemích, popsány jsou volební reformy a také jsou posuzovány obecnější trendy ve volebním inženýrství v postkomunistickém regionu. Ve druhé části je u jednotlivých zemí identifikován soubor prvků, které přímo souvisí, resp. alespoň potenciálně mohou souviset s volebním systémem. Jedná se o vyhodnocení bezprostředních výstupů voleb (ve smyslu posouzení míry zvýhodnění, resp. znevýhodnění jednotlivých politických stran), fragmantace, stability stranického systému, přítomnosti koaličních kandidátek, nezávislých kandidátů a kandidátů stran, které se pohybují na okraji stranického spektra, vládní stability a převládajících formátů při sestavovávní vlád, pozornost je věnována také možnému vlivu volebních systémů na průběh demokratizace. Ve třetí části jsou výsledky za jednotlivé země podrobeny komparativní analýze. Výsledky výzkumu zpochybňují některá zjednodušující tvrzení o vztahu mezi volebními a stranickými systémy, neboť je sice možné v řadě případů na základě volebního systému vysvětlit přítomnost či absenci určitých fenoménů ve stranických systémech, v komparativní perspektivě ale lze většinu těchto kauzalit zpochybnit příklady dalších systémů, které s podobnými pravidly dospěly k zřetelně odlišným výsledkům.

Autor publikace, Jakub Šedo, pracuje jako akademický výzkumný pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum, kde se zabývá především výzkumem voleb a volebních systémů.

Nahoru

 
 
autorizace