Vyšlo: Eurostrany: Politické strany na evropské úrovni

eurostrany.jpgPolitické strany na evropské úrovni a další panevropské stranické organizace a sítě, pro jejichž označení začal být v poslední době poměrně často užíván pojem „eurostrany“, jsou důležitými aktéry evropské integrace. Publikace politologů Petra Fialy, Miroslava Mareše a Petra Sokola představuje doposud nejpodrobnější analýzu těchto subjektů v českém jazykovém prostředí. Vychází z dlouhodobého výzkumu všech tří autorů k danému tématu, jemuž přidal na intenzitě a aktuálnosti bouřlivý rozvoj evropského stranictví v posledních letech. Čtenář v knize může nalézt politologické a právní vymezení eurostran, profily jednotlivých eurostran, charakteristiku institucí, v nichž eurostrany působí i analýzu evropského stranického systému, který spoluvytvářejí. Kniha je určena nejen odborné politologické veřejnosti, ale i politikům, žurnalistům a vážným zájemcům o soudobou evropskou politiku.   

Nahoru

 
 
autorizace