Vyšlo: Konflikt versus konsensus

hlousek2008_s150.jpgKonflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006

Vít Hloušek

Předkládaná publikace se zabývá vznikem a vývojem stranického systému v Rakousku. Danou problematiku zachycuje v historické perspektivě od jeho samotného vzniku v 60. letech 19. století až po současnost. Kniha je pokusem o komplexní aplikaci politologických přístupů, zejména koncept konfliktních linií a sartoriánské analýzy formátů a typů stranických systémů. Sledovaná problematika je současně zařazena do celkového kontextu vývoje státu, politického systému a společnosti nám blízkého jižního souseda.

Monografii vydal Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity.

Recenzovali doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D., doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Nahoru

 
 
autorizace