Evropská volební studia

 
 
 

Vyšlo: Politický aktivismus v České republice

 

288.gifNakladatelství CDK vydalo knihu Ondřeje Císaře „Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace." Výzkum pro tuto publikaci byl částečně podpořen Výzkumným záměrem Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích.

V listopadu 1989 v tehdejším Československu zkolaboval režim reálného socialismu a počala se rodit společnost, která již neměla záviset na vůli paternalistického státu, ale na aktivitě svobodných občanů. Otevřely se příležitosti pro autonomní politický aktivismus, důležití političtí hráči začali vidět fungující občanskou společnost jako podmínku stabilního demokratického režimu. Tato kniha je zaměřena na politickou složku organizované občanské společnosti. Přesněji řečeno, odpovídá na dvě konkrétní otázky. Za prvé: do jaké podoby se v České republice rozvinul politický aktivismus mimoparlamentních organizací a skupin, které vytvářejí současná sociální hnutí? Na tuto otázku odpovídá první část studie, která představuje čtyři druhy (mody) aktivismu, jak se v České republice konstituovaly od počátku 90. let 20. století. Jeden z nich, tzv. transakční modus politického aktivismu, který vykazuje na první pohled specifické rysy, nejvýznamněji pak to, že není založen na masové mobilizaci, je analyzován v následující části knihy. Tato část odpovídá na druhou otázku studie: co umožnilo, aby se transakční aktivismus v České republice vůbec rozvinul? Podle výsledků zde prezentované analýzy jej etablovaly mezinárodní programy, které po pádu komunistických režimů pomáhaly v zemích střední a východní Evropy budovat demokratickou „občanskou společnost." Druhá část knihy se proto zaměřuje také na konkrétní dopady těchto programů a následné projevy působení Evropské unie. V protikladu k převládající interpretaci, která tvrdí, že tyto programy i tlak Evropské unie přispěly ke kooptaci nestátních aktérů politickým systémem, tato studie tvrdí, že naopak pomohly při jejich stabilizaci jako efektivních advokačních organizací.

 

Doporučení recenzentů:

Na příkladu České republiky chce Císař korigovat  pesimistické názory o nerozvinutosti občanské společnosti v postkomunistických zemích. Pozornost jistě vzbudí jeho provokativní teze, že profesionalizace nevládních organizací neznamená úpadek politického aktivismu. Svým podtržením reprezentace proti participaci představuje Císařova kniha nový hlas v aktuální diskusi o povaze a budoucnosti demokracie.

Pavel Barša, Univerzita Karlova a Ústav mezinárodních vztahů

Kniha představuje významný příspěvek k empiricky založenému a teoreticky orientovanému studiu politického aktivismu, občanské společnosti v postkomunistických zemích i jejich transnacionalizace a ke studiu protestních událostí.

László Bruszt, European University Institute

Kniha O. Císaře napadá převládající teorie občanské společnosti. S použitím moderních metod ukazuje, že občanská společnost může být silná, i když je založena na malých profesionálních skupinách namísto velkých masových hnutí. Císař přesvědčivě zpochybňuje zavedené argumenty o tom, že spoléhání se na zahraniční financování vede ke kooptaci skupin občanské společnosti politickým systémem. Naopak ukazuje, že zahraniční financování může v některých případech vést k radikalizaci těchto skupin.

Steven Saxonberg, Uppsala University a Masarykova univerzita

Nahoru

 
 
autorizace