Evropská volební studia

 
 
 
volby_06___ISPO.gifNakladatelství CDK v ediční řadě ISPO vydává sborník Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 editovaný D. Čaloudem, T. Foltýnem, V. Havlíkem a A. Matuškovou.
Publikace analyzuje rozsáhlou volební problematiku v jedenácti kapitolách: vývoj stranickopolitického systému v letech 2002–2006, význam „evropského“ tématu v identitě a volebních programech politických stran, problematika výzkumů veřejného mínění, role médií v kampani a vliv politického marketingu na způsob organizování volebních kampaní, personální stránka voleb a způsob sestavování kandidátních listin, volební geografie, dopady volebního systému na samotné výsledky, mechanické účinky volebního systému a povolební vývoj z perspektivy teorie koalic.

Lektoroval prof. PhDr. Michal Klíma, CSc., M.A.

Nahoru

 
 
autorizace