Workshop ISERP

iserp_full.jpgOndřej Císař prezentoval 28. dubna 2008 příspěvek „Political Activism in the Czech Republic" v rámci Workshop on Contentious Politics, ISERP, Columbia University. Pod vedením Charlese Tillyho probíhal tento workshop v různých verzích po dobu více než třiceti let. V jeho rámci prezentovala celá řada významných představitelů výzkumu politické mobilizace a konfliktu, v posledních letech například Ch. Tilly, S. Tarrow, J. Goodwin, R. Licklider, W. te Brake a Ch. Davenport. PDF verze příspěvku je ke stažení zde.

Nahoru

 
 
autorizace