Řešitelský tým

V čele ISPO stojí ředitel ISPO, který rozhoduje o rámcovém směřování výzkumu. Při svém rozhodování má k dispozici poradní orgán - Radu ISPO, popř. vědeckého tajemníka.  Samotné bádání je pak prováděno ve čtyřech vzájemně provázaných a spolupracujících skupinách. Pracovní skupiny se mohou opírat o činnost sekce analytiků, kteří připravují a zpracovávají podklady pro výzkum.

Struktura ISPO detailněji zde.

Vedoucí pracoviště

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.

Profesoři

prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Docenti

doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Akademičtí výzkumní pracovníci

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

Výzkumní pracovníci

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D.

Mgr. Otto Eibl

Mgr. Vlastimil Havlík

Mgr. Jakub Kyloušek

Bc.Mgr.Mgr. Jiří Navrátil

Mgr. Michal Pink

Mgr. Aneta Valterová

Analytici

Bc. Kateřina Vráblíková

Bc. Barbora Dudáková

Petr Voda

Organizační pracovníci

Bc. Zuzana Votrubová

Nahoru

 
 
autorizace