Řešitelský tým

V čele ISPO stojí ředitel, který na základě svého vlastního uvážení a (možného) doporučení servisních orgánů ( Rada ISPO a vědecký tajemník) rozhoduje o rámcovém směřování výzkumu. Samotné bádání je prováděno ve čtyřech vzájemně provázaných a spolupracujících skupinách.  Pracovní skupiny se mohou opírat o činnost sekce analytiků, která připravuje a zpracovává podklady pro další výzkum.

 Struktura ISPO detailněji zde.

 

Vedoucí pracoviště

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.

Profesoři

prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Docenti

doc.PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Akademičtí výzkumní pracovníci

Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Mgr. Vlastimil Havlík. Ph.D.

PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Mgr. Anna Matušková, Ph.D. 

Mgr. Michal Pink, Ph.D.

PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Výzkumní pracovníci

Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil

Mgr. et Mgr. Peter Spáč

Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petr Voda

Mgr. Kateřina Vráblíková

Analytici

Mgr.Bc. Barbora Dudáková

Organizační pracovníci

Mgr. Jana Drdlová

Nahoru

 
 
autorizace